หน้าหลัก   |  ข่าวประชาสัมพันธ ์  |  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  |   ข่าวรับสมัครงาน  |   ภาพกิจกรรม  |   แหล่งท่องเที่ยว    |   ผลิตภัณฑ์ตำบล  |  กระดานข่าว   |   ติดต่อ อบต.    
 
     ข้อมูลพื้นฐาน
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     นโยบาย
     ยุทธศาสตร์
    แผนงาน/โครงการสำคัญ
     งบประมาณ
    โครงสร้างองค์กร
     บทบาทหน้าที่
     บุคลากร

เฟอร์นิเจอร์ไม้

ผลิตภัณฑ์จากกะจูด
ดูสินค้าOTOP ทั้งหมด
คลองท่าหยี
ดูสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549


eXTReMe Tracker

 1 


ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
“อภิสิทธิ์” ไหว้ 2 คุณครูสาธิตจุฬาฯ นปช.หน้ามึนโผล่ไล่ ครูตะโกน “สู้ๆ” ให้กำลังใจ
“อภิสิทธิ์” ร่วมงาน “วันครู” คารวะครูประจำชั้น “ลินจง-องอาจ” ให้ครูยึดจรรยาบรรณวิชาชีพดำรงความเป็นครูสู้กับความท้ายทายของปัญหาที่มากับความเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา เสื้อแดงหน้ามึนหยิบมือฉวยโอกาสก่อกวน ตะโกนไล่“อภิสิทธิ์ออกไป” แต่เจอแม่พิมพ์สวนกลับ “สู้สู้” ดังกว่ากลบเสียงออกไป ด้าน “จุรินทร์” ลั่นรัฐบาลจะดูแลขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งสวัสดิการของครูเป็นอย่างดี ยืนยันจะช่วยลดภาระของครูให้ครูสอนหนังสือได้อย่างเต็มที่
       
       วันนี้ (16 ม.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการคุรุสภา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ข้าราชการและประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2552 ที่บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ได้เตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง มาตักบาตรในช่วงเช้าอย่างพร้อมเพรียง
       
       เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) มีการจัดงาน “วันครู” ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี โดยในเวลา 7.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการถวายข้าวสาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป และประกอบพิธีทางศาสนา
       
       ในเวลา 8.45 น.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงหอประชุมคุรุสภา ถวายเครื่องสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 6 ก่อนเข้าสู่หอประชุมคุรุสภา จากนั้นนายอภิสิทธิ์ ได้คารวะ รศ.ลินจง อินทรัมพรรย์ ครูอาวุโส ซึ่งเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษา 5-6 โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ฝ่ายประถม) และนายองอาจ บุญรักษ์ ครูประจำชั้น ป.6/6 และมอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโส
       
       ต่อมานายดิเรก พรสีมา ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรี นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์ นายจักรพรรดิ วะทา ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่านำพิธีสวดคำฉันท์ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ นายสวัสดิ์ กมล วานนท์ ครูอาวุโสในประจำการ เป็นผู้นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญานตน
       
       จากนั้นนายอภิสิทธิ์มอบของที่ระลึกแก่ผู้อ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์ ครูอาวุโสนอกประจำการ ครูอาวุโสในประจำการ และมอบรางวัลแก่ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาชาติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2551 เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธานด้านการศึกษาภาษาฝรั่งเศสของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ได้รับรางวัลตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ผู้ชนะการประกวดคำขวัญวันครู และผู้ชนะการประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู ผู้ชนะการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
       
       นายอภิสิทธิ์ กล่าวสุนทรพจน์ว่า ตนรู้สึกยินดีที่มีโอกาสมาร่วมงานวันครูและมาพบปะกับครู อาจารย์ที่สร้างการศึกษาและอนาคตของชาติวันนี้ ซึ่งขณะนี้เราอยู่ในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถือได้ว่าเราอยู่ในโลกแห่งข่าวสารและเทคโนโลยี ซึ่งโลกทั้งโลกเชื่อมเข้าเป็นหนึ่งเดียว และมีจุดร่วมที่สำคัญทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร ความคิด วัฒนธรรม การเงิน ธุรกิจสำนึกสิ่งแวดล้อม และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย สิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนทุกคน ทุกแห่งจำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิต แต่ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างไร ความรับผิดชอบของคนเป็นครูไม่เคยลดน้อยลงกลับมากยิ่งขึ้น ท้าทายมากขึ้นตามสภาพสังคมที่มีความหลากหลาย และซับซ้อน รวมทั้งปัญหาของเด็กและเยาวชนที่มีมากขึ้นโดยลำดับ ดังนั้นสิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งความเจริญก้าวหน้า และปัญหาที่นำมาสู่ความเสื่อมนั้น เป็นสิ่งที่ท้าทายครูในยุคสมัยปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง การอุทิศตน การปฏิบัติหน้าที่ การทุ่มเทอย่างที่ได้ทำมานั้น ก็จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการให้เหมาะสมกับความเป็นไปของสังคม จึงจะสามารถที่จะดำรงความเป็นครูในอุดมคติของคนส่วนใหญ่และมีบทบาทในการนำพาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญต่อไป
       
       นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ในยุคสมัยนี้บทบาทของครูจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาคน โดยเฉพาะเด็กของเราเป็นอย่างยิ่ง นอกจากต้องปฏิบัติหน้าที่ตามามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอแล้ว ครูยังต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เป็นครูที่เราอยากเห็นอยากให้เป็นซึ่งมีคุณสมบัติต่างๆ มากมาย ตนจึงรู้สึกยินดีที่ปีนี้ทางคุรุสภาได้เห็นความสำคัญในการรณรงค์เพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ ซึ่งจรรยาบรรณของครูอาจารย์นั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจรรยาบรรณต่อตนเองในการมีวินัย ในการฝึกฝนตนเองด้านวิชาชีพ ทั้งเรื่องบุคลิกภาพ วิสัยทัศน์ เพื่อให้ทันต่อวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
       
       นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า จรรยาบรรณต่อวิชาชีพที่ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์ สุจริตและรักต่อวิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ และที่สำคัญที่สุดคือจรรยาบรรณ ต่อผู้รับบริการ ซึ่งคือลูกศิษย์ของตนนั่นเอง ที่ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ที่ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ตามบทบาทหน้าที่เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทั้งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และใจ ต้องไม่ทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย ใจ และอารมณ์ของศิษย์ ครูต้องไม่เรียกรับผลประโยชน์ในตำแหน่งงาน และหน้าที่ นอกจากนี้จะต้องมีจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
       
       นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า ภารกิจและสิ่งท้าทายทั้งหลายเหล่านี้ รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะทำให้กระบวนการพัฒนาคนของเราประสบความสำเร็จในการสร้างคนดีมีคุณธรรม ด้วยความเชื่อที่ว่าประเทศชาติบ้านเมืองและทุกปัญหาจะแก้ได้ถ้าหากคนของเรานั้นมีคุณภาพ ดังนั้น รัฐบาลจึงมุ่งเน้นการทุ่มเทการพัฒนาคุณภาพและจะผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอย่างจริงจัง และการปฏิรูปฯ ครั้งนี้ก็ต้องครอบคลุมไปถึงเรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครูที่ดี เก่ง มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะสูงขึ้น ความสำเร็จในผลักดันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวต้องมาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยเฉพาะครู และไม่เกินกำลังของครู เพื่อให้ประโยชน์ทั้งหลายตกอยู่กับเด็ก
       
       “ผมถือว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่พึงจะได้รับการเคารพยกย่อง ผมสำนึกอยู่เสมอว่าความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานของผมเป็นผลมาจากได้รับการสั่งสอนจากครู แม้ว่าจะมีโอกาสศึกษาในห้องเรียนของไทยแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ครูอาจารย์ของผมทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นครูประจำชั้นก็อยู่บนเวทีนี้ ถือเป็นแบบอย่างที่สำคัญสำหรับครูทั่วประเทศ อาจารย์ลินจงที่แม้ว่าจะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้ว พอกลับมาท่านก็แสดงความห่วงใยผมตลอด แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่มีต่อลูกศิษย์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการประกอบวิชาชีพครู ส่วนอาจารย์องอาจแม้จะไม่มีโอกาสได้พบกับอาจารย์เลย แต่ก็ได้เขียนคำกลอนให้กับลูกศิษย์ทุกคนเมื่อเรียนจบ แสดงให้เห็นความเอาใจใส่และให้ลูกศิษย์ได้จดจำสิ่งที่เป็นคำสอน”นายอภิสิทธิ์กล่าว
       
       นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านนั้น เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการปฏิรูปการศึกษา ได้เห็นจากอาจารย์ที่เอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล และได้เห็นจากครูหลายคนในต่างประเทศ ซึ่งตนคิดว่าวิญญาณความเป็นครูเป็นสิ่งสำคัญมาก แม้แต่อาจารย์ที่ปรึกษาของตนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินของประเทศอังกฤษเมื่อเดินทางมาประเทศไทย พบว่าตนดำรงตำแหน่งผู้บริหารประเทศก็ได้นำบทความทางวิชาการมามอบให้ และบอกให้อ่านเพื่อให้เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในโลกได้ ตนเห็นว่าครูทุกคนมีวิญญาณของผู้สอน มีความเมตตาให้ลูกศิษย์นั่นคือความพร้อมที่ดีที่สุดในการเผชิญกับความท้าทายปัญหาของโลก จึงขอเป็นกำลังใจให้กับครูทุกคนที่ทุ่มเทและเสียสละให้กับการศึกษาอย่างเต็มความสามารถทุกคน
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายอภิสิทธิ์ร่วมงานวันครูอยู่ในหอประชุมคุรุสภา ได้มีกลุ่มคนเสื้อแดงประมาณ 10 คน มายืนกล่าวไฮปาร์คโจมตีอยู่นอกรั้วประตูคุรุสภา โดยบอกว่าวันนี้จะไม่ปาไข่ แต่จะเผาพริกกับเกลือเพื่อเป็นการสาปแช่งแทน จากนั้นได้ตะโกนว่า “อภิสิทธิ์ออกไป” แต่ปรากฏว่ากลุ่มครูที่ยืนรอส่งนายกฯ อยู่ที่หน้าประตูทางเข้าหอประชุมคุรุสภา พร้อมใจกันตะโกนว่า “สู้สู้” เสียงดังกลบเสียง “ออกไป” ของกลุ่มคนเสื้อแดง ทั้งนี้ เมื่อกล่าวสุนทรพจน์จบนายอภิสิทธิ์ได้หลบออกทางประตูด้านข้างหอประชุมคุรุสภาขึ้นรถโฟล์คตู้ที่มาจอดรอรับอยู่กลับออกไปทางประตูด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยที่รถขบวนของนายกฯ ยังจอดหลอกกลุ่มเสื้อแดงอยู่ที่เดิม
       
       ด้าน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีของขวัญสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 เรื่อง ได้แก่ 1.จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ซึ่งจะดูแลเรื่องสวัสดิการครู และช่วยแก้ปัญหาหนี้สินครู 2.ปรับหลักเกณฑ์ในการทำวิทยฐานะ โดยเน้นพิจารณาที่คุณภาพการสอนของครู และผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของเด็กเป็นหลัก ไม่ใช่มุ่งเน้นที่การทำเอกสารเหมือนที่ผ่านมา และ 3.จัดตั้งสถาบันกำหนดมาตรฐานการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การผลิตครูของทุกสถาบันมีมาตรฐานเดียวกัน และมีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งจะเป็นหน่วยงานที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย ทั้งนี้ขอฝากไปยังครูทุกคนว่า ตนไม่อยากให้ครูเปลี่ยนอุดมการณ์ของความเป็นครู และควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำหน้าที่สอนศิษย์อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งอบรมสั่งสอนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย เพื่อให้เด็กเติบโตมาเป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไป

โดย: อบต.บางกล่ำ
ประจำวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจการจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:1)(วันที่:02 ก.ย. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ประกอบพ่วง จำนวน 5 คัน (ดู:134)(วันที่:02 ก.ย. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง 5 โครงการ (ดู:138)(วันที่:02 ก.ย. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบังดล(บ้านคอหงส์) ครั้งที่ 2 (ดู:131)(วันที่:02 ก.ย. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: กำหนดวันและเวลาการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐบาล ผู้พิการรัฐบาล ประจำเดือน กันยายน 2557 (ดู:130)(วันที่:02 ก.ย. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก หมู่ 9 ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
  โทร.074510333-4 E-mail: info@huaylueg.go.th
  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation